Konfiguracja projektu zaawansowanego w UNAMO Social Media Monitoring dostarcza dodatkowe rozwiązanie w postaci słów globalnie wymaganych lub wykluczonych. 

Słowa globalnie powiązane

Dla większego zawężenia wyników możesz wykorzystać słowa globalnie wymagane bądź wykluczone.

Słowa globalnie powiązane dostępne są w panelu edycji każdego projektu oraz podczas tworzenia nowego projektu (kreator podstawowy oraz zaawansowany).

 Słowa globalnie powiązane odnoszą się do całej lewej strony projektu. 

Oznacza to, że dla słowa globalnie powiązanego wymaganego poszukiwana wzmianka musi zawierać słowo Agata oraz słowo odkurzacz, a przy tym dodatkowo musi zawierać zapytanie o jego cenę, określoną słowem cena.

Dla słowa globalnie powiązanego wykluczonego poszukiwana wzmianka musi zawierać słowo Agata oraz słowo odkurzacz, a przy tym dodatkowo nie może zawierać zapytania o jego cenę, określoną słowem cena.

Słowa globalnie powiązane wymagane: cena

 Na przykład: 

W kreatorze zaawansowanym możesz od razu zdecydować o tym, czy poszukiwać będziesz słowa głównego kluczowego wyłącznie w treści wypowiedzi, czy również w obrębie pseudonimów (nicków oraz imion i nazwisk) autorów.

W tym miejscu możesz również zdecydować o wymaganych źródłach poszukiwanych wypowiedzi.

 Jak widać na przykładzie, podstawowy projekt, który jest standardowym rozwiązaniem dla większości narzędzi monitoringu social media, nie pozwala na szczegółowe poszukiwania wymaganych wypowiedzi.

Ze względu na te ograniczenia, w UNAMO Social Media Monitoring wprowadziliśmy specjalne operatory, dzięki którym możesz precyzyjniej zawęzić wyniki wyszukiwań i wyeliminować nieprzydatne treści.

Did this answer your question?