Kontekst pozwala lepiej zrozumieć całość dyskusji określając to, do czego odnosi się zdecydowana większość wypowiedzi.

W Unamo Social Media masz możliwość podejrzenia go w dwóch miejscach:

Słowa występujące najczęściej w projekcie wyznaczają najbardziej interesujący internautów wątek powiązany z głównym, monitorowanym tematem.

Did this answer your question?