Wydźwięk (emocjonalny) wypowiedzi jest dość często opisywany w Polsce również jako "Sentyment wypowiedzi". 

Określa emocjonalne nacechowanie treści (pozytywne, neutralne bądź negatywne) względem komentowanego tematu.

Pozwala lepiej zrozumieć cały projekt oraz ogólne nastawienie internautów względem tematu dyskusji.

Wydźwięk wypowiedzi danego tematu analizowany może być również w podziale na płeć.

Wydźwięk emocjonalny w narzędziach monitoringu można podzielić na automatyczny (wyżej) oraz ręczny.

Automatyczny wydźwięk emocjonalny jest mniej dokładny ze względu na zawiłości języka wynikające ze stosowania ironii lub sarkazmu.

Wydźwięk emocjonalny ręczny pozwala na ręczne ustawienie wydźwięku emocjonalnego dla każdej, jednostkowej wypowiedzi w projekcie.

Did this answer your question?